oferta – usługi

SAP®
  • budowa i utrzymanie dedykowanych rozwiązań aplikacyjnych [Dynpro oraz Web Dynpro ABAP®]
  • wdrażanie obsługi procesów opartych na SAP Business Workflow®
  • dostosowywania istniejącego środowiska do nowych wymagań biznesowych
  • integracja systemu z innymi aplikacjami
iSys
  • tworzenie aplikacji wspomagających procesy biznesowe [PHP, MySQL]
  • tworzenie dedykowanych stron internetowych
Inne
  • tworzenie aplikacji na platformie .NET [C#]
  • koordynacja, wsparcie wdrożeń systemów informatycznych
  • przetwarzanie / migracja danych